Badania pracowników WNP w Cukurova University

Z satysfakcją informujemy, że dr Dagna Dejna i dr Filip Nalaskowski w dniach 8-14 marca realizowali w Turcji kolejny etap swoich międzynarodowych badań nad poczuciem patriotyzmu i identyfikacją z państwem.
Tym razem...

Badania pracowników WNP w Cukurova University

Z satysfakcją informujemy, że dr Dagna Dejna i dr Filip Nalaskowski w dniach 8-14 marca realizowali w Turcji kolejny etap swoich międzynarodowych badań nad poczuciem patriotyzmu i identyfikacją z państwem.
Tym razem...

Egzamin w nietypowej formie

6 lutego br. odbył się egzamin z przedmiotu pedagogika przedszkolna, prowadzonego przez Panią dr Joannę Sikorską. Studentki II roku ze specjalności przedszkolna i wczesnoszkolna wykazały się wyjątkową kreatywnością i...

IV Konferencja Logopedyczna - mini relacja

7 marca 2015 r. odbyła się IV Konferencja Logopedyczna Wczesna interwencja logopedyczna. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel zorganizowana przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Studia

...

Medal dla prof. Aleksandra Nalaskowskiego

Senat UMK przyznał Medale za zasługi położone dla rozwoju Uczelni. Wśród wyróżnionych jest prof. Aleksander Nalaskowski, pierwszy dziekan (w latach 2007 - 2012) Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Medal został wręczony
...

Neurodydaktyka i pedagodzy specjalni

12 stycznia 2015 roku odbyło się seminarium naukowe pt."Neurodydaktyka. Mózg dziecka miejscem pracy nauczyciela" zorganizowane przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Koło Młodych Pedagogów Specjalnych.

...

3. wykład dziekański - mini relacja

W miniony poniedziałek, 12 stycznia br. miał miejsce kolejny wykład dziekański dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych. W trzecim spotkaniu tego cyklu wykład pt. ‚Portret Polski i Polaków - perspektywa...