Spotkanie społeczności Wydziału

13 października odbyło się uroczyste spotkanie pracowników, doktorantów i studentów - członków Rady Wydziału w przeddzień Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Była to okazja także do swoistego "zainaugurowania działalności" Wydziału...

Nasi Mistrzowie

Zakończyła się XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Tym razem jako miejsce tygodniowych obrad wybrano Pułtusk zwany „polską Wenecją”. Patronem spotkania była warszawska APS. Niemal od samego...

Z wizytą w Słowenii

Dr hab. Ditta Baczała, dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK oraz prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński byli uczestnikami wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego do Słowenii, którego celem było poznanie słoweńskiego systemu kształcenia (od...

Seminarium Inspiracje Freinetowskie

W dniu 8 czerwca 2015, w gmachu Collegium Humanisticum, odbyło się seminarium pt. Inspiracje pedagogią freinetowską "Dzienniki Haliny Semenowicz", organizowane przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej Wydziału Nauk Pedagogicznych

...

Spotkanie z prof. Teresą Hejnicką-Bezwińską

W dniu 19 maja 2015 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK miało miejsce spotkanie z prof. zw. dr hab. Teresą Hejnicką-Bezwińską. Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy Dziekana WNP – prof. UMK dr. hab. Piotra

...

Młodzi andragodzy w działaniu

Studenci działający w Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów kilka miesięcy temu nawiązali współpracę z uczestnikami Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu – oddział przy ul. Gagarina. W ramach...

Czytaj dalej