Nagrody JM Rektora 2016

W dniu 26 października Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.
Nagrody Rektora to
...