• Start
  • Ranking kierunków studiów miesięcznika "Perspektywy"

Ranking kierunków studiów miesięcznika "Perspektywy"W rankingu kierunków studiów miesięcznika "Perspektywy" kierunek pedagogika ogólna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zajął 5 miejsce wśród 28 ośrodków akademickich prowadzących ten kierunek - zobacz ranking.

Kierunek pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zajął 4 miejsce wśród 9 ośrodków akademickich prowadzących ten kierunek - zobacz ranking.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+