• Start
  • V Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej

V Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej


W dniu 20 kwietnia 2018 roku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej" rozpoczęta sesją plenarną, w czasie której zaproszeni goście omawiali istotne kwestie dotyczące teorii i praktyki resocjalizacji oraz readaptacji.
Podczas sesji plenarnej Dr hab. Małgorzata H. Kowalczyk, prof. UMK została odznaczona Medalem za Zasługi w Pracy Penitencjarnej przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Medal wręczył Płk Jacek Gościak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy. W dalszej części Konferencji obrady zostały podzielone na pięć następujących sekcji tematycznych: perspektywy prawne i kryminologiczne, perspektywy rozwoju penitencjarystyki, perspektywy rozwoju probacji, perspektywy teoretyczno-praktyczne - nowe kierunki badań i pracy, perspektywy społeczne. Obrady konferencyjne zaszczycili swoją obecnością zagraniczni goście z Ukrainy, Francji i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele środowisk akademickich z całej Polski: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Opolskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Ignatianum w Krakowie, Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Podczas Konferencji zaprezentowano najnowsze wyniki badań i ich analizę naukową, co z umożliwiło refleksję i zapoznanie się z aktualnym stanem namysłu nad resocjalizacyjną rzeczywistością. Konferencję patronatem objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. Dr hab. Andrzej Tretyn, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, Dyrektor Generalny Służby Więziennej Gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej Płk Jacek Gościak, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy Insp. Paweł Spychała, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych oraz Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+