• Start
  • Medal dla dr hab. Małgorzaty M. Kowalczyk, prof. UMK

Medal dla dr hab. Małgorzaty M. Kowalczyk, prof. UMKPodczas V Międzynarodowej Konferencji "Za Kurtyną Resocjalizacji. Perspektywy Rozwoju Pedagogiki Resocjalizacyjnej" Pani dr hab. Małgorzata H. Kowalczyk, prof. UMK została odznaczona Medalem za Zasługi w Pracy Penitencjarnej przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Medal wręczył płk. Jacek Gościak Dyrektor - Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+