• Start
  • Kolejny pracownik ze stopniem doktora habilitowanego

Kolejny pracownik ze stopniem doktora habilitowanego


Z radością informujemy, że Centralna Komisja zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika- dr Violetcie Kopińskiej.

Gratulujemy!


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+