• Start
  • Dr Jarosław Przeperski powołany na członka RKE

Dr Jarosław Przeperski powołany na członka RKE


Dr Jarosław Przeperski z Katedry Pracy Socjalnej powołany został przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w skład Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim.
Gratulujemy.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+