• Start
  • 1st International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies (1st ISEEDS)

1st International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies (1st ISEEDS)


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
(autorki fotografii: I. Wieczorkowska, B. Borowska-Beszta)

W dniu 10. kwietnia 2018 roku, pod patronatem Dziekana WNP UMK dr hab. Piotra Petrykowskiego, prof. UMK odbyło się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK pierwsze międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone etnografii edukacyjnej i studiom nad niepełnosprawnością. Seminarium zostało nazwane: 1st International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies (1st ISEEDS). Tytuł tegorocznego seminarium brzmiał: Ethnographic Lenses on Education and Disability Studies.

Zaproszeni goście przybyli z uniwersytetów w Azji (Japonii), Ameryki Płn. (USA) i Europy (UK, Polski). Zagranicę reprezentowali profesor pedagogiki porównawczej Noritomo Tasaki z Uniwersytetu Żeńskiego Kyushu w Fukuoce, w Japonii, który powtórnie gościł na WNP UMK. Drugim gościem zagranicznym był profesor socjologii Mark Sherry z Uniwersytetu Toledo (OH), uznany w USA i Europie specjalista w studiach nad niepełnosprawnością. Trzecim gościem seminarium był pedagog dr Isaac Calvert z Uniwersytetu Oksfordzkiego w UK, prowadzący badania etnograficzne i obserwację uczestniczącą w obszarach edukacji i religioznawstwa. Prelegentami z Polski była antropolog kultury dr Magdalena Zdrodowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, eksplorująca kultury głuchych i konteksty technologiczne wsparcia. Wydział Nauk Pedagogicznych, jako prelegenci reprezentowali ks. dr hab. Piotr Krakowiak, z WNP UMK, Katedry Pracy Socjalnej oraz organizatorka wydarzenia naukowego dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK, z Katedry Studiów nad Niepełnosprawnością WNP UMK. Reprezentanci WNP prezentowali wyniki minionych zespołowych projektów badawczych. Seminarium zaszczyciły obecnością władze dziekańskie WNP UMK - Pan Dziekan dr hab. Piotr Petrykowski, Prof. UMK i Pani Prodziekan dr hab. Dorota Siemieniecka, Prof. UMK. Uczestnikami wydarzenia naukowego byli doktoranci i studenci kopernikańskiej społeczności akademickiej. Seminarium zainaugurowało cykl wydarzeń naukowych, które będą kontynuowane a organizatorem wydarzenia naukowego była Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością, WNP, UMK.

Niniejszym serdecznie dziękuję za świetną współpracę zespołowi współorganizatorów seminarium – doktorantom WNP UMK mgr Agnieszce Karpińskiej, mgr Mateuszowi Smieszkowi i mgr Magdzie Tomaszewskiej oraz studentce lic. Izabeli Wieczorkowskiej.

dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+