• Start
  • AUNC Pedagogika i Paedagogia Christiana na liście zadań finansowanych przez Ministra NiSW

AUNC Pedagogika i Paedagogia Christiana na liście zadań finansowanych przez Ministra NiSW

                                                                                             

Na liście zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 r. znalazły się przygotowania anglojęzycznych zeszytów tematycznych przez dwa czasopisma redagowane na naszym Wydziale Nauk Pedagogicznych: Paedagogia Christiana (red. naczelny dr hab. Jarosław Horowski, z-ca red. nacz. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK, sekretarze redakcji mgr Renata Deka i dr Tomasz Różański) oraz Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika (red. naczelny dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, z-ca red. nacz. dr Joanna Cukras-Stelągowska, sekretarz redakcji dr Joanna Falkowska). Gratulujemy.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+