• Start
  • Nowy tom czasopisma „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” - XXXIV (2017)

Nowy tom czasopisma „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” - XXXIV (2017)Ukazał się kolejny tom czasopisma „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” - XXXIV (2017),
Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska (red.)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

W 2017 roku ukazały się dwa tomy, tym samym nasze pismo zostało przekształcone w półrocznik.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Artykuły można pobrać z Akademickiej Platformy Czasopism:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_PED


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+