• Start
  • Święto Uniwersytetu 2018

Święto Uniwersytetu 2018


Podczas Święta Uniwersytetu w dniu 19 lutego br. odbyła się uroczysta promocja doktorska, podczas której wręczono dyplomy doktorskie osobom, którym stopień nadała Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych: Patrycji Brudzińskiej, Arlecie Hrehorowicz, Pawłowi Juszkiewiczowi, Zbigniewowi Kuleszowi, Kindze Majchrzak, Iwonie Murawskiej, Beacie Pietkiewicz-Pareek, Katarzynie Szeler, Alicji Szostkiewicz i Agacie Szwech.

Ponadto wręczono dyplom nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Anieli Różańskiej.

Dr hab. Małgorzatę Kowalczyk, prof. UMK odznaczono Medalem Komisji Narodowej.

Dr hab. Marii M. Urlińskiej, prof. UMK wręczono Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

Dr Elżbiecie Wieczór wręczono Medal Srebrny za Długoletnia Służbę.

Gratulujemy!

ZOBACZ ZDJĘCIA
(zdjęcia: UMK w Toruniu I M. Urlińska)


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+