• Start
  • Numer Przeglądu Badań Edukacyjnych poświęcony pamięci prof. dr hab. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

Numer Przeglądu Badań Edukacyjnych poświęcony pamięci prof. dr hab. Marioli Chomczyńskiej-RubachyOpublikowany został numer 25 (2/2017) "Przeglądu Badań Edukacyjnych".
Założycielką i pierwszą Redaktorką Naukową tego czasopisma była Profesor Mariola Chomczyńska-Rubacha.
6 lutego minął rok od Jej śmierci.
Aktualny numer PBE został poświęcony Jej pamięci. Zapraszamy do lektury.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+