Pedagodzy w terenie


Grupa studentów II r. studiów II°. specjalności pedagogika szkolna z socjoterapią, w ramach przedmiotu terapia pedagogiczna, udała się wraz z dr Jadwigą Jastrząb, do nowego budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Kosynierów Kościuszkowskich 6 w Toruniu.

Natomiast kilkoro studentów udało się do Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej nr 33 w Toruniu, aby aktywnie włączyć się  w szkolne święto „Mikołajki”.

Celem wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej było zweryfikowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, a odnosiło się do problemów zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych i społecznych. Po zwiedzeniu placówki odbyło się  spotkanie z  panią dyrektor poradni mgr  Joanną Duszyńską, absolwentką naszego Wydziału Nauk Pedagogicznych. Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące specyfiki pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej w świetle Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, a także konkretnych doświadczeń  ze świadczenia konkretnych usług rodzicom, dzieciom, nauczycielom, oraz  szkołom, przedszkolom i innym współpracującym instytucjom, organizacjom itp. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze i zaowocowało poszerzeniem doświadczenia studentów.

Natomiast kilkoro studentów: Karolina Rożko-Kalinowska, Oliwia Wasielewska, Anna Korzycka, Monika Rygielska, Marta Wilk oraz Łukasz Gabryszewski udało się do Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej nr 33 w Toruniu, aby aktywnie włączyć się  w szkolne święto „Mikołajki”. Podjęliśmy się ról św. Mikołaja, skrzatów, renifera, by odegrać je w pięknym, radosnym  spotkaniu najpierw z uczniami klas I – III. Dzieci przedstawiły życiorys świętego Mikołaja, swoje postanowienia adwentowe, śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, a my inscenizację jego podróży po Ziemi, by zasiewać dobro wśród ludzi. Na zakończenie każda klasa otrzymała od św. Mikołaja choinkę. Młodsi uczniowie wrócili do swoich sal, a św. Mikołaj, wraz ze swoją świtą udał się w odwiedziny do klas starszych, by im również przekazać choinki i wysłuchać postanowień adwentowych. Dzień w Szkole Terapeutycznej przyniósł wiele radości zarówno dzieciom, jak i nam, studentom, dla których pomoc w organizacji „Mikołajek” była tyleż przyjemnością, co również owocnym, praktycznym doświadczeniem.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+