• Start
  • "Pedagogiczne zwierzątko" - najlepszą Książką na Zimę 2017!

"Pedagogiczne zwierzątko" - najlepszą Książką na Zimę 2017!


W końcówce roku 2017 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i plebiscytu "Najlepszej książki na zimę 2017". Internauci głosujący za pośrednictwem strony ksiazkanazime.pl oraz jurorzy wskazali, jakie książki warto czytać w długie, zimowe wieczory. Ważnym wydarzeniem jest wiadomość, że "Pedagogiczne zwierzątko", publikacja Oficyny Wydawniczej "Impuls" autorstwa prof. Aleksandra Nalaskowskiego w kategorii "Perły z lamusa" zajęła pierwsze miejsce zdobywając tytuł Najlepszej Książki na Zimę 2017!

Profesor Aleksander Nalaskowski zaprasza czytelników w swojej niewielkiej objętościowo książeczce pod jakże frapującym tytułem Pedagogiczne zwierzątko. Fenomen niewiedzy do przyjrzenia się temu zjawisku. Przyjrzenia krytycznemu, ale nie pozbawionemu dozy miejscami życzliwej, miejscami - ostrej jak brzytwa ironii. Niewiedza - wbrew silnemu nurtowi zachwytu nad coraz głębszym poziomem wiedzy - rozlewa się wszędzie już nawet nie jak wiosenna, wezbrana rzeka, ale jak fale podnoszącego się poziomu mórz. Dla wielu niezauważalnie, ale stale, systematycznie. Niewiedza jest na swój sposób dumna z siebie. Niewiedza jest maskowana ogólnym zadowoleniem z osiągnięcia określonych standardów, z ukrywających prawdę statystycznych średnich, z budzących radość słupków, procentów i magii odpowiednio dobieranych liczb. Tę właśnie niewiedzę, akceptowaną, nierzadko hołubioną i docenianą, tropi w otaczającej nas rzeczywistości znany pedagog.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+