• Start
  • Wyjazd studyjny studentów

Wyjazd studyjny studentów


W studyjnym wyjeździe do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie oraz Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu wzięli udział studenci I i II roku studiów magisterskich – kierunków Pedagogika (specjalność logopedia) oraz pedagogika specjalna. Celem wyjazdu było zapoznanie się z organizacją i działalnością Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Dyrektor dr Magdalena Grycman przedstawiła założenia pracy systemowej w komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz efekty podejmowanych terapii. Uczestnikom wyjazdu pozwoliło to spotkanie zrozumieć specyfikę pracy w zakresie kształtowania kompetencji komunikacyjnych u dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych.

Drugim punktem była wizyta w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu, gdzie studenci zapoznali się ze specyfiką pracy z dzieckiem z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz sprzężeniami i autyzmem. Dyrektor mgr Anna Drozdowska z Kadrą Pedagogiczną zorganizowała spotkanie, w trakcie którego nauczyciele zaprezentowali efekty podejmowanych przez siebie działań dotyczących różnych aspektów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz w zajęciach dydaktycznych i terapeutycznych.

Spotkanie teorii z praktyką, wejście do specjalistycznych ośrodków, możliwość bezpośredniego spotkania ze specjalistami i dzielenie się przez nich swoim doświadczeniem, to cenne uzupełnienie wiedzy zdobywanej w trakcie studiów.

Dziękujemy Dyrekcji i wszystkim pracownikom Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie oraz Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu za poświęcony czas, zaangażowanie i spotkanie się z adeptami logopedii i pedagogiki specjalnej.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+