• Start
  • Sukces studentek Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu!

Sukces studentek Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu!
Martyna Lewandowska, studentka II roku studiów II stopnia pedagogiki ogólnej oraz Ewelina Romianowska, studentka II roku II stopnia pedagogiki specjalnej otrzymały Stypendium Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia i działalność naukowo-badawczą sprzyjającą rozwojowi nauki i sztuki, promocję Miasta Torunia w latach 2015-2017 oraz bardzo wysoką średnią ocen.

Stypendium otrzymało 54 zdolnych i pracowitych studentów UMK, w tym dwie przedstawicielki Naszego Wydziału. 8 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów z rąk Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. „Dzisiejsi stypendyści są orłami w nauce oraz orłami w swoich marzeniach na przyszłość”. Takimi słowami prezydent Michał Zaleski słusznie określił stypendystów.

Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+