• Start
  • Seminarium Naukowe pt. "W obliczu wyzwań współczesnej pracy socjalnej"

Seminarium Naukowe pt. "W obliczu wyzwań współczesnej pracy socjalnej"


Na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się Seminarium Naukowe pt. W obliczu wyzwań współczesnej pracy socjalnej. Spotkanie to zostało przygotowane przez Katedrę Pracy Socjalnej z okazji Święta Pracowników Socjalnych, które przypada 21 listopada.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy instytucji pomocy społecznych, pracownicy socjalni, pracownicy naukowi oraz studenci. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Andrzeja Mielczarka oraz prof. Tomasza Biernata. Ponadto została przedstawiona działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry Pracy Socjalnej, zaprezentowano projekty socjalne realizowane przez studentów pracy socjalnej oraz działania Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. Przekazano też podziękowania Opiekunom praktyk studenckich i Dyrektorom, Kierownikom instytucji, w których odbywały się praktyki studentów pracy socjalnej WNP UMK. Końcowym akcentem było ogłoszenie konkursu dla studentów pracy socjalnej na najlepszy projekt socjalny.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+