• Start
  • "Medal za zasługi dla pedagogiki współczesnej" dla prof. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego

"Medal za zasługi dla pedagogiki współczesnej" dla prof. dr. hab. Zbigniewa KwiecińskiegoW dniu 13 czerwca br. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM wręczono Panu Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu "Medal za zasługi dla pedagogiki współczesnej" przyznany przez Radę tego Wydziału.

Podczas uroczystości Pan Profesor wygłosił wykład "Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji. Perspektywa pedagogiki krytycznej".

Serdecznie gratulujemy.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+