• Start
  • III Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego

III Kongres Nauczycieli Wychowania PrzedszkolnegoW dniu 27 maja 2017 roku odbył się kolejny, III Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, w tym roku pod hasłem „Edukacja zaczyna się w przedszkolu”. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość”, które obchodziło jubileusz  XV-lecia działalności oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia .

Partnerem Kongresu był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych i Wydział Humanistyczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Celem spotkania było propagowanie innowacyjnych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych stosowanych przez nauczycieli wczesnej edukacji.

Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość podjął decyzję o przyznaniu tytułu Honorowego Członka Wspierającego działalność Dziekanowi naszego Wydziału Panu Profesorowi Piotrowi Petrykowskiemu.

W części jubileuszowej dr Elżbieta Wieczór przedstawiła obszary współpracy  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i naszego Wydziału z toruńskimi przedszkolami.

 W spotkaniu wzięło udział ponad 300 uczestników, a wśród nich: dyrektorzy i  nauczyciele z toruńskich przedszkoli i szkół podstawowych,  nauczyciele  z wielu placówek spoza naszego regionu i studenci Wydziału Pedagogicznego UMK, studentki koła naukowego sekcji pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które przygotowały ciekawą wystawę wokół tematyki Wisły.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+