• Start
  • XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM 2017

XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM 2017W dniach 26-27 maja br. pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr hab. Piotra Pertykowskiego, prof. UMK, odbyła się współorganizowana przez Katedrę Pracy Socjalnej WNP XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM 2017 oraz XV OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII  I PSYCHOONKOLOGII. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów pracowników, doktorantów i studentów naszego Wydziału. Swoje wystąpienia przestawili: prof. dr hab. Józef Binnebesel (Lęk przed śmiercią Penthos czy Thanatos?), ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK (Zmiany  społeczne i demograficzne a opieka u kresu życia?), mgr Renata Deka (Wolontariat hospicyjny więźniów - doświadczenia pracowników Gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza), mgr Karolina Kramkowska (Moralno-etyczny aspekt opieki nad chorym z demencją w stadium zaawansowanym i u kresu życia), mgr Małgorzata Olszewska (Dobre Praktyki wolontariatu hospicyjnego - refleksje absolwentki European Palliatyve Care Academy), lic. Weronika Dulska (Elementy pracy socjalnej w praktyce opiekuńczej pielęgniarek opieki domowej) oraz lic. Ewelina Romianowska (Teatroterapia jako forma budowania relacji pacjenta u kresu życia z personelem medycznym na przykładzie Hospicjum ks. Dutkiewicza w Gdańsku).


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+