• Start
  • Konferencja naukowa "Niepełnosprawność na styku nauk - złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna"

Konferencja naukowa "Niepełnosprawność na styku nauk - złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna"W dniu 11 maja 2017 roku odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych konferencja naukowa "Niepełnosprawność na styku nauk - złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna" zorganizowana przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki. Celem konferencji było przedstawienie interdyscyplinarnego ujęcia niepełnosprawności człowieka - tym razem szczególna uwaga została skupiona na osobie z niepełnosprawnością intelektualną. Komitet organizacyjny konferencji (dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK) zaprosił do dyskusji nad problemem egzystencji człowieka z niepełnosprawnością intelektualną specjalistów z sześciu dziedzin: filozofii prof. dra hab. Mirosława Żelaznego, psychologii dr hab. Bassama Aouil'a, neurologii lek. med. Annę Grochal, teologii ewangelickiej ks. dr Karola Niedobę, pedagogiki specjalnej dra hab. Jarosława Bąbkę prof. UZ i nauk prawnych mgr Martę Młynarczyk.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+