• Start
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Recreational Activity and Joy in Senior's Life"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Recreational Activity and Joy in Senior's Life"W dniach 20-21 kwietnia 2017r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Recreational Activity and Joy in Senior's Life". Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk o Ziemi oraz European Bridge League.

W konferencji o charakterze interdyscyplinarnym wzięli udział naukowcy oraz praktycy z Włoch, Węgier, Szkocji, Chorwacji, Holandii, Norwegii, Niemiec, Francji oraz z kilkudziesięciu polskich ośrodków. Specjalna sekcja była poświęcona grze w brydża jako aktywności przeciwdziałającej demencji starczej. Obecni byli, min. prezez Polskiego Związku Brydża Sportowego - Witold Stachnik, prezydent Światowej Federacji Brydża Sportowego - Gianarigo Rona, prezydent Europejskiej Federacji Brydża Sportowego - Yves Aubry.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+