• Start
  • Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością


6 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się kolejne Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością organizowane przez Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki.
Tym razem seminarium naukowe było poświęcone problematyce oligofrenii w ujęciu psychoanalitycznym.
Gośćmi seminarium z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu byli: prof. dr Halyna Katolyk, prof. dr Maryana Mykolaychuk i doc. dr Aleksandr Katolyk.
Seminarium zostało objęte patronatem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+