• Start
  • 17. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

17. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

W dniach 21-25 kwietnia br. miał miejsce 17. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, którego tematem przewodnim była rzeka Wisła.
6 przedsięwzięć WNP zyskało aprobatę jury festiwalu i spotkało się z dużą przychylnością uczestników:

1. Całkiem (do)rzeczne historie - komiks obrazkowy, dr Kamila Majewska, dr Wioletta Kwiatkowska, dr Małgorzata Skibińska - Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji UMK

2. Wisła, królowa polskich rzek... poznaj z nami jej bieg!, mgr Renata Deka, mgr Agnieszka Karpińska, mgr Anita Kotlenga - Katedra Pracy Socjalnej UMK, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki UMK, Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji UMK

3. Co w Wiśle mieszka, co w jej sąsiedztwie żyje...?, mgr Renata Deka, mgr Agnieszka Karpińska, mgr Anita Kotlenga - Katedra Pracy Socjalnej UMK, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki UMK, Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji UMK

4. Rzeka wyzwań, Mgr Anna Nowak, mgr Mateusz Szafrański - Katedra Psychopedagogiki Specjalnej UMK i Koło Młodych Pedagogów Specjalnych, Celina Kamecka - Antczak, Anna Pawlak, Klaudia Wos, Barbara Trześniowska, Jakub Szarecki, Sandra Wojtas

5. Jak ryba w wodzie, Sekcja Animacji Kultury Sekcja Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej SKNP UMK - mgr Ewelina Wesołek, mgr Iwona Murawska, Karolina Wenderlich, Donata Pipczyńska, Paulina Staniszewska, Sandra Lesiakowska, Magdalena Karolska, Magdalena Cieślik, Wioletta Koprowska

6. Klucz do serca Wisły, Dr Elżbieta Wieczór, Małgorzata Cieślik, Wioletta Koprowska, Magdalena Karolska, Anna Folborska -Sekcja Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej SKNP.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacjami z tych wydarzeń.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+