• Start
  • Grant Pasjopolis Master dla Klaudii Wos

Grant Pasjopolis Master dla Klaudii Wos

Pani Klaudia Wos - studentka III. roku kierunku pedagogika specjalna i członkini Koła Młodych Pedagogów Specjalnych zwyciężyła w Programie Grantowym Pasjopolis Master. Celem Pasjopolis Master jest wspieranie studentek i studentów UMK w rozwoju pasji i zainteresowań naukowych przez przyznawanie grantów na realizację autorskich pomysłów m.in. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. W roku 2017 grant otrzymała Pani Klaudia Wos na swój projekt badawczy "Kulturalni w Toruniu" (nauki społeczne).

Serdecznie gratulujemy!


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+