• Start
  • Konferencja logopedyczna "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi - jeden cel"

Konferencja logopedyczna "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi - jeden cel"4 marca 2017r. odbyła się na VI Konferencja logopedyczna z cyklu "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi - jeden cel". Tym razem spotkanie teoretyków i praktyków było zatytułowane "Wspomaganie komunikacji dziecka w wieku przedszkolnym". Organizatorem konferencji był Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogiki Specjalnej, a współorganizatorem Anglojęzyczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" w Toruniu. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie logopedów, nauczycieli przedszkoli, psychologów i pedagogów specjalnych. Oprócz obrad plenarnych uczestniczy brali czynny udział w czterech, certyfikowanych warsztatach metodycznych.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+