• Start
  • Wyjazd studyjny do Nadrenii Północnej – Westfalii w ramach projektu Erasmus + ImTeaM4EU

Wyjazd studyjny do Nadrenii Północnej – Westfalii w ramach projektu Erasmus + ImTeaM4EU

W ramach udziału Katedry Pedagogiki Szkolnej w projekcie Improving Teaching Methods for Europe (ImTeaM4EU) 12 - osobowa grupa studentów z UMK odbyła w dn. 8-14. Stycznia 2017r. podróż studyjną do Nadrenii Północnej – Westfalii.

Wyjazd miał studyjny, praktyczny i integracyjny charakter. Uczestnikami wyjazdu było 9 studentów z Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz 3 studentów z Wydziału Filologicznego. Grupie towarzyszyła mgr Regina Strzemeska – konsultant metodyczny z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Pobyt w Niemczech był realizowany wspólnie ze studentami z Uniwersytetu w Mariborze, co dało wszystkim możliwość codziennej komunikacji w językach obcych, dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń.
Program pobytu obejmował m.in.: prowadzenie przez studentów lekcji dla niemieckich uczniów, hospitacje lekcji oraz spotkania z nauczycielami w trzech szkołach uczestniczących w projekcie ImTeaM4EU, wizytę w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Düsseldorfie, udział w warsztatach metodycznych oraz bogaty program kulturalny: wizytę w Muzeum Historii Niemiec w Bonn, zwiedzanie Düsseldorfu oraz Kolonii oraz pobyt w holenderskim mieście Roermond.

Wyjazd przyczynił się do zdobycia wielu nowych doświadczeń nauczycielskich z zakresu nauczania języków obcych, był też okazją do komparatystycznych przemyśleń obejmujących szkolnictwo niemieckie i polskie oraz inkluzję w szkole.

Mgr Magdalena Tomaszewska


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+