• Start
  • Nagrodą zespołowa III stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla mgr Beaty Pietkiewicz-Pareek

Nagrodą zespołowa III stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla mgr Beaty Pietkiewicz-PareekMgr Beata Pietkiewicz-Pareek została wyróżniona nagrodą zespołową III stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzeja Lisieckiego za udział w pracach zespołu nad publikacją "The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization".

Mgr Beata Pietkiewicz-Pareek jest doktorantką na Wydziale Nauk Pedagogicznych i pisze rozprawę doktorską pod kierunkiem Profesora Zbigniewa Kwiecińskiego na temat analfabetyzmu w Indiach. W 2014 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+