• Start
  • Konkurs kolęd, pastorałek i wierszy o tematyce bożonarodzeniowej

Konkurs kolęd, pastorałek i wierszy o tematyce bożonarodzeniowej



W poniedziałek 19 grudnia br. zorganizowaliśmy po raz pierwszy na naszym Wydziale Nauk Pedagogicznych konkurs kolęd dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pomysł i realizacja należą do studentów koła naukowego, sekcji pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej pod kierunkiem opiekuna sekcji dr Elżbiety Wieczór. Zaproszenie przyjęły dzieci z toruńskich przedszkoli miejskich, niepublicznych oraz z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zainteresowanie przedszkoli było ogromne - w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa gościliśmy ok. stu dzieci przedszkolnych, ich nauczycieli i rodziców. Poziom konkursu był bardzo wysoki, dzieci w pięknych strojach śpiewały, recytowały, grały, inscenizowały. Takie spotkanie to szansa na integrację oraz popularyzowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród dzieci. Zgodnie z oprawą konkursu były puchary, medale, dyplomy, nagrody i upominki dla wszystkich uczestników. Odwiedził nas także Mikołaj!

Ogromnie dziękujemy Władzom Dziekańskim Wydziału za wsparcie i udział w uroczystości, studentom koła naukowego, sponsorom, dyrektorom przedszkoli i szkół, gościom i jurorom.

Dziękujemy dzieciom, ich nauczycielom i rodzicom za piękne prezentacje muzyczne, za kulturę i szacunek dla Uniwersytetu.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+