• Start
  • Fotorelacja z sympozjum pt. "Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań - kierunki poszukiwań - projekty badawcze".

Fotorelacja z sympozjum pt. "Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań - kierunki poszukiwań - projekty badawcze".


W dniu 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbyło się sympozjum pt. Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań - kierunki poszukiwań - projekty badawcze, zorganizowane przez Zespół Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Katedrę Historii Myśli Pedagogicznej i Toruńskie Koło Towarzystwa Historii Edukacji. Zaproszeni goście reprezentowali 15 polskich ośrodków uniwersyteckich i jeden uniwersytet zagraniczny, tj. Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie. Podczas spotkania zaprezentowano główne kierunki badań nad polską myślą pedagogiczną prowadzone w różnych ośrodkach akademickich w II połowie XX i początku XX wieku. Przypomniano zasługi założycieli i ich kontynuatorów w zakresie historii oświaty i wychowania. Ponadto przedstawiono projekty badawcze podejmowane przez współczesnych historyków wychowania w ośrodkach uniwersyteckich.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+