• Start
  • "Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej!" Fotorelacja z otwarcia wystawy fotograficznej.

"Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej!" Fotorelacja z otwarcia wystawy fotograficznej.

2 grudnia, w sali wystawienniczej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, otworzono wystawę fotograficzną pn.: "Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej!".

Zamysłem organizatorów było ukazanie hospicyjnej codzienność z perspektywy zaangażowania wolontariuszy, a jednocześnie podkreślenie wagi ich zaangażowania i roli jaką pełnią w interdyscyplinarnym zespole.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tą wyjątkową ekspozycję, przygotowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, można oglądać do 20 grudnia 216 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

Link do zdjęć z wernisażu wystawy fotograficznej pt.: 'Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej"


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+