• Start
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca socjalna w miejscu zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca socjalna w miejscu zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych”.


2 grudnia br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca socjalna w miejscu zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych”. Organizatorami konferencji byli: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Katedra Pracy Socjalnej WNP UMK oraz Fundacja Pro Europa. Zgromadzonych na sali gości przywitali: Andrzej Rakowicz – zastępca Prezydenta Miasta Torunia, ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK, Kierownik Katedry Pracy Socjalnej – ks. dr hab. Piotr Krakowiak oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu – mgr Jarosław Bochenek.

Obrady konferencyjne zostały podzielone na dwie części. W pierwszej uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień mgr Jarosława Bochenka, ks. dr hab. Piotra Krakowiaka, dr hab. Dobroniegi Trawkowskiej, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Tomasza Biernata, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz dr Urszuli Kempińskiej z Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

W drugiej części obrad swoje referaty zaprezentowali: dr Jolanta Jarczyńska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz mgr Tomasz Jurkiewicz – Kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu, dr Jan Malinowski, dr Jarosław Przeperski, dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, dr Katarzyna Kuziak oraz mgr Karolina Kramkowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Konferencja zakończyła się dyskusją zainicjowaną przez obecnych na sali pracowników socjalnych oraz sugestiami dotyczącymi dalszego rozwoju i kolejnych edycji konferencji.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
fot. Renata DekaSkorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+