• Start
  • Immatrykulacja studentów pierwszych roczników studiów niestacjonarnych

Immatrykulacja studentów pierwszych roczników studiów niestacjonarnych

W dniu 23 października 2016r. miała miejsce immatrykulacja studentów pierwszych roczników studiów niestacjonarnych.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+