• Start
  • Wizyta zagranicznych gości na WNP

Wizyta zagranicznych gości na WNP
W dniach 16-22.10.2016 na zaproszenie Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy zagranicznej dr hab. Doroty Siemienieckiej, prof. UMK na naszym Wydziale przebywali prof. Aiste Urboniene z Uniwersytetu w Wilnie (Kaunas, Litwa) oraz prof. Sabahudin Hadžialić reprezentującego Międzynarodowy Uniwersytet w Travniku z Bośni i Hercegowiny oraz Uniwersytet UNINETTUNO we Włoszech. W trakcie pobytu goście odbyli spotkania związane ze współpracą. Jednym z najistotniejszych dla naszego Wydziału było spotkanie z Dziekanem WNP UMK dr hab. Piotrem Petrykowskim, prof. UMK oraz Prodziekanem ds. badań naukowych i współpracy zagranicznej dr hab. Dorotą Siemieniecką, prof. UMK. Na spotkaniu podjęto rozmowy dotyczące możliwości współpracy, wymiany studentów, pracowników oraz wspólnych działań naukowych.

Zobacz więcej


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+