• Start
  • Prof. dr hab Aleksander Nalaskowski w składzie Rady Narodowego Kongresu Nauki

Prof. dr hab Aleksander Nalaskowski w składzie Rady Narodowego Kongresu Nauki


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zaprosił Pana Prof. dr. hab. Aleksandra Nalaskowskiego do wejścia w skład Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Podczas Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się w 2017 roku przedstawiony i poddany dyskusji zostanie projekt "Ustawy 2.0"; odbędzie się również m.in przegląd polskiego potencjału badawczego, a także priorytetów oraz narzędzi polityki nauki i szkolnictwa wyższego. Dyskutowane będzie przyspieszenie rozwoju badań naukowych i ich gospodarczego wykorzystania oraz rozwój szkolnictwa wyższego.

Do Rady zaproszeni zostali liderzy polskiego środowiska akademickiego.

Gratulujemy!


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+