• Start
  • Prof. dr hab. Ewa Przybylska profesorem nauk społecznych

Prof. dr hab. Ewa Przybylska profesorem nauk społecznychPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 roku nadał Pani prof. Ewie Przybylskiej tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+