• Start
  • Zmarła dr Wacława Świętek

Zmarła dr Wacława ŚwiętekW dniu 10 sierpnia 2016 roku zmarła dr Wacława Świętek osoba która przez wiele lat kierowała Zakładem Nauczania Początkowego, później Pedagogiki Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki UMK, była koordynatorką kształcenia nauczycieli nauczania początkowego, specjalizowała się w pedagogice wczesnoszkolnej, w metodyce nauczania języka polskiego w klasach I -III szkoły podstawowej, wypromowała liczne grono nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Współpracowała z wydawnictwami pedagogicznymi WSiP, Akapit, Życie Szkoły, publikując swoje osiągnięcia naukowe i praktyczne w czasopismach pedagogicznych i pozycjach książkowych.Mimo sędziwego wieku zawsze utrzymywała kontakt z Uczelnią, interesując się bieżącymi sprawami naszego Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Doktor Wacława Świętek pozostanie w pamięci koleżanek i kolegów oraz studentów jako osoba odpowiedzialna i obowiązkowa, zaangażowana w swoją pracę zawodową, którą wykonywała z pasją pedagoga twórczego, a zarazem nauczyciela akademickiego,który poprzez swój bogaty warsztat wykładowcy stara się rozbudzić w studentach aktywne studiowanie, modelujące ich sylwetki zawodowe i wyposażające w kompetencje zarówno dydaktyczne jak i wychowawcze. Swoją działalnością naukową i dydaktyczną śp.dr Wacława Świętek wpisała się w historię Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

Cześć Jej Pamięci


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+