• Start
  • Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu "Uni-Komp-As"

Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu "Uni-Komp-As"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła 58 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego jedynie 8 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania, w tym wszystkie (trzy) złożone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet uzyskał dofinansowanie na realizację projektu "Uni-Komp-As" - z Wydziałów: Nauk Historycznych, Nauk Pedagogicznych oraz Politologii i Stosunków Międzynarodowych, o wartości ogółem 3 033 461,37 zł.

Projekt ten w rankingu znalazł się na czwartym miejscu.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+