• Start
  • Uroczystość powołania dziekana i prodziekanów WNP

Uroczystość powołania dziekana i prodziekanów WNP

14 czerwca br. w Collegium Maximum UMK odbyła się uroczystość wręczenia aktów stwierdzających ważność wyborów i powołania dziekana oraz prodziekanów Wydziału Nauk Pedagogicznych na kadencję 2016-20.

Dziekanem został dr hab. Piotr Petrykowski, prof UMK
Prodziekanem ds. studenckich został dr hab. Czesław Kustra, prof UMK
Prodziekanem ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej została dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK
Prodziekanem ds. dydaktycznych została dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+