• Start
  • Prof. Beata Przyborowska - Mistrzem Pedagogii

Prof. Beata Przyborowska - Mistrzem PedagogiiProf. dr hab. Beacie Przyborowskiej został przyznany tytuł „Mistrza Pedagogii”.

W finale każdego roku szkolnego Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji i prezentuje wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych, którzy w wyniku sygnalizowanych konkursów otrzymali tytuły: ”Ambasadorów Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, „Mistrzów Pedagogii”, „Liderów w Edukacji”, „Nauczycieli Innowatorów” oraz utalentowanych uczniów różnych typów szkół.

Te tytuły zdobyli dotychczas między innymi: Profesor Jerzy Bralczyk, Profesor Jan Miodek, Profesor Bogusław Śliwerski, Profesor Sławomir Wiak, Profesor Stanisław Popek, Profesor Stanisław Dylak, Anna Dymna, Kazimierz Tischner, wybitni profesorowie pedagogiki pracy, twórcy nowych koncepcji pedagogicznych, wybitni społecznicy, innowatorzy szkolni, innowacyjni pracodawcy.

Serdecznie gratulujemy!


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+