• Start
  • X Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) - relacja i galeria zdjęć

X Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) - relacja i galeria zdjęć

1 czerwca 2016 r. odbyła się jubileuszowa, X Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Całożyciowe uczenie się drogą do sukcesu”, organizowana przez uczestników przedmiotu „Projektowanie ofert edukacyjnych” oraz Sekcję Andragogiczną SKNP.

Część plenarną konferencji uroczyście rozpoczął Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK. Następnie głos zabrała Pani Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, reprezentująca Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, które po raz czwarty objęło PKS honorowym patronatem. Słowo wstępu na temat 10-letniej historii PKS-u zabrała inicjatorka i koordynatorka projektu dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk. W części plenarnej swoje wystąpienia zaprezentowali studenci WNP UMK. W referatach poruszone zostały ciekawe tematy, będące wynikiem zainteresowań i doświadczeń studentów. Tematyka części plenarnej dotyczyła: doświadczeń i umiejętności zdobywanych poprzez udział w projektach, filozoficznych dociekań dzieci, rozwoju inteligencji emocjonalnej, stereotypów wobec osiągania sukcesów w edukacji i karierze zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rehabilitacji zawodowej w WTZ i ZAZ. Po zakończeniu sesji plenarnej odbyła się przerwa kawowa, podczas której uczestnicy konferencji mięli okazję obejrzeć wystawę plakatów oraz programów PKS-u z dziesięciu edycji. Konferencję zakończyły warsztaty prowadzone przez studentów naszego Wydziału nt. efektywnego uczenia się, edukacyjnego wymiaru tańca, doświadczania starości i niepełnosprawności oraz uczenia się poprzez podróżowanie. Zarówno studenci WNP, jak i przedstawiciele zamiejscowych ośrodków naukowych, w ankietach ewaluacyjnych bardzo pozytywnie ocenili tegoroczną konferencję pod kątem merytorycznym i organizacyjnym, za co serdecznie dziękujemy!


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+