• Start
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia"

W dniu 1 czerwca 2016 roku w Warszawie Instytut Socjologii i Wydział Nauk Nad Rodziną UKSW oraz Wydział Nauk Pedagogicznych UMK z Torunia wspólnie przygotowały i przeprowadziły MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ pt: RAZEM WOBEC WYZWAŃ OPIEKI U KRESU ŻYCIA. Spotkanie naukowców i praktyków opieki odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po otwarciu konferencji miały miejsce dwie plenarne sesje interdyscyplinarne i trzy sesje panelowe. W tym międzynarodowym spotkaniu wzięli udział dr hab. Piotr Krakowiak i Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska z WNP UMK. Aktywnie uczestniczyło w spotkaniu 6 doktorantek zajmujących się omawianymi zagadnieniami pod opieką naukową pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, będącego współorganizatorem tego wydarzenia. W planach jest dalsza współpraca i kolejne tego typu międzynarodowe spotkania naukowców i praktyków opieki nad osobami u kresu życia i ich bliskimi. P. Krakowiak


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+