• Start
  • Seminarium podsumowujące międzynarodowy projekt edukacyjno-badawczy „Uczenie się demokracji w pozaszkolnej pracy z młodzieżą”

Seminarium podsumowujące międzynarodowy projekt edukacyjno-badawczy „Uczenie się demokracji w pozaszkolnej pracy z młodzieżą”

W dniach 27.-29.05.2016 r. w Zamku Trebnitz - Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy) - odbyło się podsumowanie trwającego od listopada 2015 r. projektu „Uczenie się demokracji w pozaszkolnej pracy z młodzieżą” z udziałem studentów z Torunia, Poznania i Hamburga. Podczas seminarium przedstawicielki WNP (studentki, dr Symanowicz Jabłońska, mgr Kinga Majchrzak z Katedry Pedagogiki Szkolnej) zaprezentowały przygotowane przez siebie wystąpienia oraz postery dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów interkulturowej edukacji (poza)szkolnej. Odniosły się w nich do wyników badań stanowiących podstawę prac licencjackich pisanych pod kierunkiem dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, prof. UMK, jak i danych zgromadzonych w czasie hospitacji pobytu uczniów z Niemiec w GiLA w Toruniu w dniach 9.-15.04.2016r. w ramach międzynarodowego projektu „Improving Teaching Methods for Europe”.

Koszty seminarium w Trebnitz zostały pokryte przez Zamek Trebnitz - Centrum Edukacji i Spotkań.

Koordynatorem projektu była mgr Kinga Majchrzak.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+