• Start
  • Wizyta dr. Cosmina Tudora Ciocana z Universtatea Ovidius Konstancy, w Rumunii

Wizyta dr. Cosmina Tudora Ciocana z Universtatea Ovidius Konstancy, w Rumunii

W dniach 14- 21 maja 2016 roku, dzięki inicjatywie młodych pracowników naukowych Wydziału z zespołu współpracowników dr Filipa Nalaskowskiego, gościliśmy na WNP dra Cosmina Tudora Ciocana z Universtatea Ovidius Konstancy, w Rumunii.

Podczas swej wizyty dr Ciocan uczestniczył w spotkaniu z Dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych dr hab. Piotrem Petrykowskim prof. UMK, przeprowadził warsztaty dla doktorantów, seminarium oraz wykład dla studentów naszego Wydziału.

Ustalono kierunki dalszej współpracy między Uniwersytetem Owidiusza a UMK m.in. organizacje międzynarodowej konferencji naukowej i przygotowania projektów. Otrzymaliśmy również zaproszenie do uczestnictwa w letniej szkole w Rumunii.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+