• Start
  • 16 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - sprawozdanie i fotorelacja

16 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - sprawozdanie i fotorelacja

We wtorek (26 IV) zakończył się XVI TFNiS. Pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych zorganizowali i przeprowadzili sześć warsztatów promujących różne działy pedagogiki i nauk pokrewnych. Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem i były okazją do pokazania, że nauka może być interesująca i ciekawa. Na szczególną uwagę zasługuje duża aktywność działających na wydziale kół naukowych.

„Farmerzy z globalnego Południa”

Prowadzący:
mgr Sylwia Szulc

Warsztat organizowany był przez Studenckie Koło Naukowe Badań Pogranicza Kultur, które działa przy Katedrze Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej na WNP oraz Polską Akcję Humanitarną. Uczestniczki tego warsztatu miały niezwykłą okazję poznać przyczyny występujących nierówności na świecie, ze względu na dostęp do żywności. Jedną z metod wykorzystywanych podczas warsztatu była wielkoformatowa gra edukacyjna, w której uczestniczki wcielały się w rolników pracujących w jednym z krajów globalnego Południa. Ich zadaniem było skuteczne rozszerzanie działalności poprzez budowę i rozbudowę swoim farm. Jedna decyzja, jeden rzut kostką diametralnie zmieniał ich dalsze losy, co ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Gra miała na celu zwrócenie uwagi na to, jak podstawowym zasobem jest woda i jak dostęp do niej determinuje produkcję żywności oraz jak możliwość podęcia edukacji może zmienić sytuację życiową ludzi. Warsztat ukazał również wpływ globalnych oraz lokalnych uwarunkowań na produkcję żywności, uwzględniając m.in. rolę rynku światowego czy zjawisk naturalnych, a także podkreślał konieczność mądrych inwestycji w tym sektorze.

Zdjęcia

„Mączne, gryczane, jaglane – między kuchnią a sztuką”

Osoby prowadzące:
dr Dorota Grabowska-Pieńkosz, mgr Katarzyna Myszkorowska, mgr Karolina Jeszke-Głowacka, mgr Alicja Żuchowska Karolina Drożdzińska, Adrianna Morzyńska, Katarzyna Krajnik, Kinga Dąbrowska, Agata Błaszczyk, Patrycja Augustyniak, Karolina OlkiewiczAneta Małek, Małgorzata Matuszewska, Marta Siekierska, Marta Michel, Kamila Okońska, Magdalena Zając

Podczas warsztatów uczestnikom zaproponowano nieco inny obszar zastosowania produktów spożywczych. Mieli oni możliwość przeniesienia smaku kulinarnego do twórczości estetycznej. Na początku wprowadzono w tematykę XIX-wiecznej kuchni dworskiej. Następnie uczestnicy indywidualnie rozpoznawali artykuły spożywcze za pomocą zmysłów, by kolejno móc z nich przygotować wymarzoną rzecz (obraz, ramkę, zabawkę), która stała się pamiątką po festiwalowym eksperymentowaniu z żywnością.

Zdjęcia

„Psychologia jedzenia od kuchni”

Osoby prowadzące: dr Lidia Wiśniewska, mgr Małgorzata Urbańska (SWP Flandria), mgr Sonia Michalczuk (SWP Flandria), lic. Marlena Skibińska, lic. Michalina Gręźlik (SWP Flandria) Warsztaty zorganizowane zostały przez Koło Naukowe Psychologii i Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Flandria.

Podczas zajęć uczestnicy dyskutowali na temat roli emocji w sięganiu po jedzenie, a także próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie funkcje pełni jedzenie, co wkładamy do koszyka pod wpływem stresu, w jakich sytuacjach jemy za dużo, a w jakich tyle, ile nasz organizm potrzebuje. Zajęcia były okazją do poznania swoich strategii radzenia sobie ze stresem i zastanowienia się, czy można przerwać błędne koło emocjonalnego jedzenia.

Zdjęcia

„Zabawki z minionych lat - odkryjmy je na nowo”

Osoby prowadzące:
mgr Iwona Murawska, mgr Ewelina Wesołek, mgr Patrycja Ampulska, Katarzyna Myszkorowska, Karolina Jeszke-Głowacka, Joanna Stachowiak, Monika Stasiorowska, Paulina Wejerowska

Poprzez szybki rozwój technologii i modernizację świata zabawa przybiera dziś inne formy, a zabawka jest rozumiana nieco inaczej. Podczas warsztatów cofnęliśmy się do magicznych czasów zabawko-centrycznych naszych rodziców, dziadków a nawet pradziadków. Wchodząc na nasze zajęcia niczym do wehikułu czasu, młodzi uczestnicy realnie doświadczyli radości zabawy różnorodnymi zabytkowymi zabawkami. Warsztaty składały się z trzech części. Część pierwsza to przekrój historyczny przez zabawy i zabawki. Następnie część pokazowa, w której prezentowałyśmy stare i bardziej współczesne zabawki, a także część praktyczna, w której każdy z uczestników mógł wykonać własną wymarzoną zabawkę.

Zdjęcia

„Kulinarne podróże - owoce świata małe i duże”

Osoby prowadzące:
mgr Ewelina Wesołek, mgr Iwona Murawska, lic. Paulina Staniszewska, lic. Perpetua Żuchowska, lic. Karolina Wenderlich, lic. Donata Pipczyńska, lic. Agata Malinowska, lic. Agata Piątkowska, lic. Jolanta Jasionkowska

W czasie warsztatów dzieci zapoznały się z egzotycznymi owocami z różnych stron świata. Następnie po dokładnym obejrzeniu i omówieniu ich ciekawej struktury, budowy, poznaniu smaku oraz kraju pochodzenia, samodzielnie wykonały ich kopie z papieru i dostępnych materiałów plastycznych.

Zdjęcia

„Grajki jak z bajki - instrumenty z odzysku”

Osoby prowadzące:
mgr Ewelina Wesołek, mgr Iwona Murawska, lic. Paulina Staniszewska, lic. Karolina Wenderlich, lic. Donata Pipczyńska, lic. Agata Malinowska, lic. Agata Piątkowska

W czasie warsztatów uczestnicy (z łatwo dostępnych materiałów i surowców wtórnych) samodzielnie wykonali wybrane przez siebie instrumenty muzyczne, które posłużyły im do muzykowania. Warsztaty pozwoliły na wykorzystanie twórczych potencjałów młodych uczestników.

Zdjęcia


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+