Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start


Konferencja logopedyczna "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi - jeden cel"4 marca 2017r. odbyła się na VI Konferencja logopedyczna z cyklu "Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi - jeden cel". Tym razem spotkanie teoretyków i praktyków było zatytułowane "Wspomaganie komunikacji dziecka w wieku przedszkolnym". Organizatorem konferencji był Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogiki Specjalnej, a współorganizatorem Anglojęzyczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" w Toruniu. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie logopedów, nauczycieli przedszkoli, psychologów i pedagogów specjalnych. Oprócz obrad plenarnych uczestniczy brali czynny udział w czterech, certyfikowanych warsztatach metodycznych.

Nagrodą zespołowa III stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla mgr Beaty Pietkiewicz-PareekMgr Beata Pietkiewicz-Pareek została wyróżniona nagrodą zespołową III stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzeja Lisieckiego za udział w pracach zespołu nad publikacją "The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization".

Mgr Beata Pietkiewicz-Pareek jest doktorantką na Wydziale Nauk Pedagogicznych i pisze rozprawę doktorską pod kierunkiem Profesora Zbigniewa Kwiecińskiego na temat analfabetyzmu w Indiach. W 2014 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+