• Start

Upamiętnienie 10. rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej


W dniu 13 maja 2018 roku, Przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów w imieniu społeczności Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK złożył kwiaty przy mogile śp. Ireny Sendlerowej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Gest miał upamiętnić dziesiątą rocznicę śmierci „Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata”, która miała miejsce 12 maja 2008 roku.

Tydzień Pracy Socjalnej 2018 na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
(autorzy fotografii: Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska)

W dniach 16-22 kwietnia 2018 r. obchodzony był w naszym kraju z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej IV Tydzień Pracy Socjalnej. W jego organizację po raz pierwszy włączyła się współpracująca ze Stowarzyszeniem Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Program „toruńskiego” Tygodnia Pracy Socjalnej obejmował 3 wydarzenia: 1) seminarium połączone z panelem dyskusyjnym zatytułowane „Polityka społeczna i praca socjalna i jej wymiary: krajowy – regionalny – lokalny, 2) prezentacja serii wydawniczej „Problemy Pracy Socjalnej”, 3) seminarium pt. „Czy praca socjalna może być pasją?”, dedykowane pamięci Ireny Sendlerowej, w trakcie którego znaczący praktycy odwołując się do swoich doświadczeń zawodowych bądź społecznych z pasją i przekonaniem odpowiedzieli twierdząco na tak postawione pytanie. Nad tegoroczną edycją Tygodnia Pracy Socjalnej patronat honorowy sprawowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

V Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej


W dniu 20 kwietnia 2018 roku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej" rozpoczęta sesją plenarną, w czasie której zaproszeni goście omawiali istotne kwestie dotyczące teorii i praktyki resocjalizacji oraz readaptacji.

Medal dla dr hab. Małgorzaty M. Kowalczyk, prof. UMKPodczas V Międzynarodowej Konferencji "Za Kurtyną Resocjalizacji. Perspektywy Rozwoju Pedagogiki Resocjalizacyjnej" Pani dr hab. Małgorzata H. Kowalczyk, prof. UMK została odznaczona Medalem za Zasługi w Pracy Penitencjarnej przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Medal wręczył płk. Jacek Gościak Dyrektor - Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+